โรงเรียนเข้าระบบรายงานข้อมูล

ใช้ข้อมูลจริงเท่านั้นเพราะระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลจากกรมการปกครองเพื่อยืนยันตัวตนบุคคล